rekla

Formularz odstąpienia od umowy

Twoje imię i nazwisko
Podpowiedź wkrótce
Podpowiedź wkrótce

Zwracany towar:

Dodaj kolejny towar

Proszę o zwrot należności na rachunek bankowy:

Nazwa Twojego banku, na który mamy zwrócić środki
26-cyfrowy numer Twojego rachunku bankowego

Upuść plik tutaj lub kliknij, aby wgrać.

Postaraj się aby zdjęcie było wyraźne, dzięki czemu szybciej obsłużymy Twoje zgłoszenie.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

Administratorem danych osobowych Top e shop s.c., Rawa Mazowiecka 96-200, ul. Warszawska 8, NIP 8351604609, REGON 101710203 (Administrator), biuro@topeshop.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i do przeniesienia danych.